Zorginstellingen die voor hun cliënten een dagbestedingsplaats zoeken, kunnen hiervoor AWBZ gelden aanspreken. Een cliënt met een indicatie van het CIZ voor ondersteunende begeleiding kan zijn of haar plaatsing financieren vanuit een Persoonsgebonden Budget (PGB).
Mensen met niet aangeboren hersenletsel, lichamelijke en verstandelijke handicaps en psychische stoornissen komen hiervoor meestal in aanmerking. Gemeenten, het UWV en werkgevers zijn als opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de betaling.