Deelnemers bij PaardenKracht hebben met elkaar gemeen dat ze behoefte hebben aan waardering voor wie ze zijn en wat ze doen, deel willen uitmaken van een gemeenschap en zich in hun eigen tempo ontwikkelen. Het werk op de boerderij en met de dieren kan hen hierbij helpen. We hebben mogelijkheden voor mensen met:

Of de deelnemer in de groep past en we de juiste begeleiding kunnen bieden is van belang voor definitieve plaatsing. We geven geen therapie of behandeling.