Ieder mens is uniek, zo ook zijn of haar mogelijkheden. Voor ons is elke combinatie van individu en werkzaamheden op de boerderij een zelfstandig project waaraan een doel wordt gekoppeld. Voor de één kan dat zijn het leren opstaan ’s morgens, samenwerken of anderen ontmoeten voor de ander het ontwikkelen of herstellen van vaardigheden om te (gaan) werken. Uitgaan van wat wél kan, dus individueel maatwerk. Zowel in werkzaamheden, stressbelasting en duur van het traject maar ook in de werkbegeleiding en coaching van de deelnemer.

Deelnemers met persoonlijke en/of psychische belemmeringen wordt meestal zorg geboden in de vorm van dagbesteding. Voor mensen met psychosociale problematiek en/of enige lichamelijke beperkingen wordt activering ingezet als voortraject naar vrijwilligerswerk, betaald werk, een in- of extern re-integratietraject of studie. Iemand een aantal weken laten monitoren op arbeidsvaardigheden en groepsgedrag of werken vanuit sociaal isolement kunnen reden zijn contact met ons te zoeken.